Uppmärksamma föreningslivets eldsjälar!

Före 30 juli kan du nominera personer till utmärkelser inom föreningslivet.

En hand sträcker upp en stor pokal i guld.

I Orsa kommun finns tre utmärkelser som delas ut till personer i föreningslivet: Årets Eldsjäl, Årets Nykomling och Årets Deltagare. Syftet med dessa utmärkelser är att uppmuntra och uppmärksamma personer inom föreningslivet som har gjort betydelsefulla insatser i kommunen, och som fungerar som goda förebilder i sin förening och i Orsa. Nu är det hög tid att nominera sina kandidater. Sista datum är 30 juni.

Årets eldsjäl
Här kan du nominera en ideell föreningsperson som du tycker gör betydelsefulla insatser för föreningen. Det kan vara som ledare, i styrelsen eller i annat arbete nära knutet till föreningen. Den som gör det där lilla extra för att föreningen ska fungera eller för att sammankomsterna ska bli bra.

Årets nykomling
Här kan du nominera en ideell föreningsperson som senaste året antingen startat en ny förening, kommit in i en förening eller fått en ny position i en förening som personen tar sig an med entusiasm, idéer, nyfikenhet, kunskap och engagemang. Det kan vara som ledare, i styrelsen eller i annat arbete nära knutet till föreningen.

Årets deltagare
Här kan du nominera en person som utmärker sig som deltagare i föreningen. En person som är schyst, som kämpar när det är motigt, som utvecklats, som drar med sig andra i sin positiva känsla, som vågar stå för sina åsikter, som stöttar andra och som bidrar till en bra sammanhållning.

Nominering: Till nomineringen bifogas:

  • Motivering till varför personen ska utses, samt vilken utmärkelse denne nomineras till.
  • Beskrivning av ledarens uppdrag och insatser.
  • Namn och kontaktuppgifter på förslagsställaren

Nominering ska vara Orsa kommun tillhanda senast 30 juni 2019 på adressen Orsa kommun, Box 23, 794 21 Orsa, alternativt orsa.kommun@orsa.se

Senast uppdaterad: 10 juni 2019