Kurser ska förebygga våld i nära relationer för personer med funktionsvariationer

Medarbetare i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har gått en gruppledarutbildning i det så kallade V.I.P-programmet (Viktig Intressant Person). Nu ska medarbetarna hålla kurser vars syfte är att förebygga våld i nära relationer för personer med intellektuella / psykiska funktionsvariationer.

Personer som gått utbildningen

Två personer i Orsa kommun och två personer i Älvdalens kommun har utbildats i V.I.P-programmet. Dessa personer jobbar inom LSS (Lagen för stöd och service till vissa funktionshindrade). I Mora har fyra personer som arbetar inom Arbete och utveckling utbildats.

Var femte person blir under sin livstid utsatt för våld i en nära relation. För personer med funktionsvariation är utsattheten ännu högre. Man uppskattar att var fjärde eller var tredje person någon gång varit utsatta för våld. Målgruppen lyfts även av regeringen som en viktig grupp att arbeta med när det gäller våld i nära relation.

V.I.P-utbildning ökar självkänslan och medvetenheten

V.I.P-utbildningen vänder sig till personer med intellektuella/psykiska funktionsvariationer. Genom att bli medveten om sina känslor, träna på att sätta gränser och lära sig om våldets olika uttryck kan det bli lättare att göra bra val i olika situationer. Att dela sina åsikter och erfarenheter i grupp sätter igång processer som kan leda till en förändring och öka självkänslan hos deltagarna. Deltagarna får på olika sätt öva på att ha huvudrollen i sitt eget liv.

Kursstart under hösten

Kurserna kommer att starta i de olika kommunerna under hösten. När det går att anmäla sig så kommer respektive kommun att meddela detta.

Senast uppdaterad: 10 juni 2019