Orsa 2050

Hur ska vår kommun fungera år 2050?

Pojke med kikare

Vad ser grabben i framtidskikaren? Hjälp oss fylla i bilden av Orsa 2050

Det ska kommunens politiker fundera på under hösten, för att sedan formulera en vision om Orsa 2050. De vill ha er hjälp! Tyck till här på hemsidan eller träffa våra politiker ute på stan under sommaren. Under hösten kommer vi också att bjuda in till ett större dialogmöte. Alla idéer som kommer in blir en del av beslutsunderlaget som ska hjälpa politikerna att fatta kloka beslut! Länk till visionssidan och enkät.

Senast uppdaterad: 27 juni 2019