Skolan börjar snart...

Tisdagen den 20 augusti är det upprop i Orsas grundskolor. Skollunch serveras och skolskjutsar går enligt tidtabell.

Liten pojke är på väg till skolan efter sommarlovet. Han har en ryggsäck.
Grundskolorna i Orsa börjar tisdagen den 20 augusti enligt följande:

Skola

Tid

Bergetskolan

08.10-13.25

Digerbergets skola

08.00-13.15

Kyrkbyns skola

08.10-13.10

Orsaskolan

08.15-13.30


Välkommen till ett nytt spännande läsår!

Skolskjutsar ordnas för nedanstående elever:

  • Mer än 2 km närmaste gångväg för årskurs F-3
  • Mer än 3 km närmaste gångväg för årskurs 4-6
  • Mer än 4 km närmaste gångväg för årskurs 7-9

Alla nya elever som är berättigade till skolskjuts får busskort utskickade av Dalatrafik v.32.

Gamla elever som är fortsatt berättigade till skolskjuts får ny period uppladdat på befintligt busskort.

Saknar du busskort och är berättigad, ta kontakt med skoladministratören på din skola, mån-fre 07.30-10.00.

Morgonturer till skolorna:

KYRKBYNS SKOLA och ORSASKOLAN

Linje 344
Orsa busstn 7.08, Gamla plantskolan 7.11, Hansjö Mejeri 7.14, Ristningarna 7.15, Bystugan 7.21, Bjus 7.26, Hansjö norra 7.31, Hansjö 7.33, Lowars 7.36, Sandhed 7.38, Kyrkbyns skola 7.41, Orsa busstn 07.47. (linje 344 går vidare till Macken Orsa 7.51 och Digerbergets skola 7.55. Linje 344 skyltar om till linje 341 kör övre vägen via Bergetskolan 8,05 mot Skattungbyn)

Linje 341
Skattunge handel 7.17, Kallmora vsk 7.23, Stackmora 7.34, Slättberg torget 7.37, Bergetskolan 7.41, Orsa busstn 7.46, Kyrkbyns skola 7.48, Orsaskolan 7.52

Linje 345
Skattunge handel 7.25, Kallmora vsk 7.28, Mässbacken västra 7.29, Kalkbruket 7.34 Born 7.38, Orsaskolan 7.45, Kyrkbyns skola 7.49, Orsa busstn 7.52, Stormyrgatan 7.54, Blästgatan 7.56, Bergetskolan 8.02

Linje 321
Morastrand 7.10, Mora resecentrum 7.13, Mora lasarett 7.17, Bergkarlås 7.22, Maggås 7.28, Viborg 7.33, Stenberg 7.38, Slättberg torget 7.41, Bergetskolan 7.43, Digerbergets skola 7.51 Orsa busstn 7.57, Orsaskolan 8.02

Linje 343
Born 7.12, Maklinsgatan 7.14, Orsa busstn 7.17, Blästgatan 7.20, Kungshaga 7.25, Vångsgärde södra 7.30, Lisselhed 7.34 Lundkallgata 7.37, Knapptågsvägen 7.42, Digerbergets skola 7.50, Kungshaga 7.52, Trunnavägen 7.54, Orsa busstn 7.58, Orsaskolan 8.05

BERGETSKOLAN

Linje 344
Orsa busstn 7.08, Gamla plantskolan 7.11, Hansjö Mejeri 7.14, Ristningarna 7.15, Bystugan 7.21, Bjus 7.26, Hansjö norra 7.31, Hansjö 7.33, Lowars 7.36, Sandhed 7.38, Kyrkbyns skola 7.41, Orsa busstn 07.47, Macken Orsa 7.51, Digerbergets skola 7.55. Linje 344 skyltar om till linje 341 kör övre vägen via Bergetskolan 8,05 mot Skattungbyn

Linje 341 (Linje 344 från Orsa busstn 7.47, skyltar om till linje 341 vid Digerbergets skola). Digerbergets skola 7.57, Bergetskolan 8.05, Slättbergtorget 8.07, Stackmora 8.19, Skattungehandel 8.22

Linje 341
Skattunge handel 7.17, Kallmora vsk 7.23, Stackmora 7.34, Slättberg torget 7.37, Bergetskolan 7.41, Orsa busstn 7.46, Kyrkbyns skola 7.48, Orsaskolan 7.52 (Elever med vidare anslutning till Digerbergets skola byter till linje 321 vid Bergetskolan 7.41)

Linje 345
Skattunge handel 7.25, Kallmora vsk 7.28, Mässbacken västra 7.29, Kalkbruket 7.34 Born 7.38, Orsaskolan 7.45, Kyrkbyns skola 7.49, Orsa busstn 7.52, Stormyrgatan 7.54, Blästgatan 7.56, Bergetskolan 8.02

Linje 321
Morastrand 7.10, Mora resecentrum 7.13, Mora lasarett 7.17, Bergkarlås 7.22, Maggås 7.28, Viborg 7.33, Stenberg 7.38, Slättberg torget 7.41, Bergetskolan 7.43, Digerbergets skola 7.51 Orsa busstn 7.57, Orsaskolan 8.02

DIGERBERGETS SKOLA

Linje 321
Morastrand 7.10, Mora resecentrum 7.13, Mora lasarett 7.17, Bergkarlås 7.22, Maggås 7.28, Viborg 7.33, Stenberg 7.38, Slättberg torget 7.41, Bergetskolan 7.43, Digerbergets skola 7.51 Orsa busstn 7.57, Orsaskolan 8.02

Linje 341
Skattunge handel 7.17, Kallmora vsk 7.23, Stackmora 7.34, Slättberg torget 7.37, Bergetskolan 7.41, Orsa busstn 7.46, Kyrkbyns skola 7.48, Orsaskolan 7.52 (Elever med vidare anslutning till Digerbergets skola byter till linje 321 vid Bergetskolan 7.41)

Linje 344
Orsa busstn 7.08, Gamla plantskolan 7.11, Hansjö Mejeri 7.14, Ristningarna 7.15, Bystugan 7.21, Bjus 7.26, Hansjö norra 7.31, Hansjö 7.33, Lowars 7.36, Sandhed 7.38, Kyrkbyns skola 7.41, Orsa busstn 07.47, Macken Orsa 7.51, Digerbergets skola 7.55. (Linje 344 skyltar om till linje 341 kör övre vägen via Bergetskolan 8,05 mot Skattungbyn)

Linje 343
Born 7.12, Maklinsgatan 7.14, Orsa busstn 7.17, Blästgatan 7.20, Kungshaga 7.25, Vångsgärde södra 7.30, Lisselhed 7.34 Lundkallgata 7.37, Knapptågsvägen 7.42, Digerbergets skola 7.50, Kungshaga 7.52, Trunnavägen 7.54, Orsa busstn 7.58, Orsaskolan 8.05

Tidtabeller och hållplatser hittar du även på Dalatrafiks webbplats.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 5 augusti 2019