Frågan om simhallens framtid utreds ytterligare

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera frågan om simhallen för ytterligare utredning.

Ett litet barn simmar med armkuddar i en inomhusbassäng.

Kommunstyrelsen ställde sig bakom förslaget om återremiss som framfördes av Magnus Bjurman (S) med motiveringen att utökad dialog sker med föreningar och andra aktörer för att titta på alternativa lösningar, behålla bassängen öppen så länge det är möjligt och samtidigt ytterligare utreda kostnader och konsekvenser.

Även majoritetspartierna ville att simhallen skulle behållas längre fram än till halvårsskiftet 2020. Det har framkommit uppgifter om att hallen kan behållas uppemot 5 år utan att de stora investeringarna behöver genomföras, men på sikt så menade de att en stängning behöver göras.

- Vi ställde oss bakom förslaget till återremiss för att få fram ytterligare fakta i ärendet, säger Mikael Thalin (C), kommunalråd. Samtidigt vet vi att det finns ett investeringsbehov som kan leda till stora kostnadsökningar, så faran, att vi om ett antal år tvingas stänga simhallen är inte över.

Senast uppdaterad: 29 oktober 2019