Mål och budget för 2020

Kommunstyrelsen har lagt sitt förslag till budget för 2020. Bland annat föreslås kommunalskatten bli oförändrad nästa år.

Någon håller upp en svensk hundralapp.

Den totala nettokostnaden för den kommunala verksamheten år 2020 budgeteras till 436 miljoner kronor där mest pengar går till verksamhetsområde lärande med 164 miljoner och till omsorg med 159 miljoner. Intäkterna från kommunalskatt, generella statsbidrag och utjämningssystem budgeteras till 448 miljoner. Överskottet för 2020 budgeteras därmed till 12 miljoner.

Kommunalskatten föreslås bli oförändrad nästa år och antalet invånare beräknas öka till 6 902.

I förslaget till ny kostnadsutjämning mellan Sveriges kommuner som ligger på riksdagens bord för beslut blir Orsa kommun en vinnare. På sikt kommer intäkterna att öka med upp mot tio miljoner per år. Samtidigt beräknas LSS utjämningen mellan kommunerna minska kommunens intäkter med upp emot 3 miljoner per år.

Den beslutade investeringen i nytt äldreboende, fler trygghetsboenden och upprustat storkök finns med i budgetförslaget 2020 och i flerårsbudgeten. Dessutom innehåller budgeten bland annat utökning av antalet sjuksköterskor inom äldreomsorgen, extra resurser till skola och förskola, utbyggnad av förskola vid Digerberget samt fortsatt investering i fibernätet.

Anslaget till kommunstyrelsens förfogande utökas dels för att kunna finansiera bland annat en satsning på solenergi vid kommunens lokaler men också för att ha beredskap vid eventuell lågkonjunktur och därmed lägre skatteintäkter.

- Efter några år av överskott är utgångsläget bra, och vi kan satsa ytterligare pengar på våra prioriterade områden äldreomsorg och skola, säger Mikael Thalin (C). Samtidigt förväntas det tuffare tider ekonomiskt, därför vill vi skapa en beredskap för framtiden.

Budgetförslaget fastställs slutligen av Kommunfullmäktige i slutet av november.

S och M valde att inte delta i beslutet i kommunstyrelsen utan återkommer i kommunfullmäktige.

Senast uppdaterad: 29 oktober 2019