Trimsarvets förskola byggs ut med två nya avdelningar

Kommunstyrelsen föreslår att förskolan Trimsarvet ska byggas ut med två nya avdelningar. Slutgiltigt beslut i frågan fattas av kommunfullmäktige den 25 november.

Trimsarvet. Digerbergets förskola.

På Digerberget i Orsa finns två förskolor - Trimsarvet och Lindan. Förskolan Lindan har två avdelningar. Lindorna har under en längre tid haft bristfälliga lokaler som orsakat dålig arbetsmiljö hos barn och personal. Lokalerna behöver renoveras och ventilationen har i flera år fått anmärkningar vid inspektioner av Miljökontoret. Dessutom är lokalerna uppdelade i tre våningsplan, vilket inte är optimalt för verksamheten.

Utredning under hösten 2019

Vid en utredning som gjordes under hösten framkom två förslag på lösningar. Den ena var att verksamheten på Lindorna skulle flyttas tillfälligt till Lillåhem i centrala Orsa. Flytten skulle på sikt kunna bli permanent, beroende på vilka beslut som tas om det nya särskilda boendet som ska byggas i Orsa, hur skolköken ska planeras och utbyggnation av bostäder i södra Orsa. Den andra lösningen var att bygga ut Trimsarvet med två nya avdelningar.

Utredningen redovisades för utskottet för Lärande, som bereder frågor för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Utskottet beslutade att föreslå utbyggnation av Trimsarvet.

Tillfälligt flytt till Lillåhem under byggnationen

Nu föreslår kommunstyrelsen att förskoleavdelningarna Lindan 1 och Lindan 2 flyttar till Lillåhem i centrala Orsa i juli 2020, i avvaktan på att de nya avdelningarna på Trimsarvet är byggda.Den preliminära kostnaden för utbyggnaden av Trimsarvets förskola är 20–25 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen var inte enig om förslaget att bygga ut Trimsarvet. S, V och M ville att frågan skulle utredas ytterligare.

Senast uppdaterad: 11 november 2019