Till dig i södra Orsa som fått krav att åtgärda ditt enskilda avlopp.

Miljökontorets avloppstillsyn i södra Orsa är en del av Orsa kommuns utredning om långsiktigt hållbara vatten- och avloppslösningar i området. Du som fastighetsägare bör därför avvakta med kostsamma åtgärder på ditt avlopp tills beslut har tagits om hur vatten och avlopp ska hanteras framöver. Enligt kommunens VA-plan ska utredningen bli klar år 2020.

Har du frågor om tillsynen och ditt tillsynsbeslut?
Kontakta Miljökontoret

Har du frågor om VA-planen eller VA-utredningen?
Kontakta vår kommunchef

Senast uppdaterad: 18 juni 2020