Införande av parkeringsövervakning i Orsa

Orsa kommun kommer att införa parkeringsövervakning. Det innebär att felparkerade bilar riskerar parkeringsbot eller i värsta fall bortförande av fordon. Det innebär dock inte att Orsa kommun inför P-automater eller P-skivor.

Bilar på rad

I Orsa kommun råder i dag fri parkering. Det har uppmärksammats att vissa bilar står parkerade under väldigt långa tidsperioder, ofta månader i sträck. Det försvårar underhåll av vägar och parkeringar för både snöröjning och sommarunderhåll.

Inga p-automater eller p-skivor

Det är företaget Aimopark som kommer att utföra övervakning åt kommunen. Övervakningen kommer dock inte innebära att vi sätter upp P-automater eller inför P-skivor.

Fri parkering 24 timmar

Fri parkering innebär att du som parkerar ett fordon på angiven parkeringsplats ska följa dom tidsangivelser som står på skyltarna. Är det endast ett P på skylten så innebär det 24 timmars fri parkering.

Senast uppdaterad: 25 februari 2020