Skoleleverna skrev medborgarförslag – nu bygger kommunen klätterbana

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde under måndagen att det ska byggas en klätterbana vid Bergetskolan. Det är skolelever på Bergetskolan som ligger bakom förslaget om klätterbana.

Pojke klättrar. Träd och rep. Foto.

Skoleleverna på Bergetskolan skrev i ett medborgarförslag att de önskar att kommunen bygger en klätter- och linbana för barn och unga. Deras förslag var att banan bör ha flera svårighetsgrader, att det ska vara gratis för barn upp till 12 år och att banan ska vara öppen på kvällar och helger.

Vid en träff mellan kultur- och fritidsenheten och eleverna i december framkom att elevernas förslag hade kommit ur en diskussion om att fler bra, roliga, billiga aktiviteter behövs i Orsa och att området runt Berget skulle passa bra för denna aktivitet. Det framkom att en bana måste utformas så att den är säker att använda. Klassen är också intresserad att vara med och diskutera utformningen av klätterbanan.

Klätterbanan ska byggas under 2020

Kommunfullmäktige har nu gett i uppdrag till verksamhetsområde Samhälle att i samråd med elever på Bergetskolan konstruera en bana i anslutning till Berget under 2020. Klätterbanan ska möta önskemålen om att vara öppen, kostnadsfri och säker. Projektet ska byggas inom verksamhetsområdets befintliga budget. Kommunfullmäktige var enig i beslutet om att bygga klätterbanan.

– Att ta tillvara barn och ungas engagemang är jätteviktigt och det är så kul att vi i dialog med eleverna kan förverkliga den här idén, säger kommunalrådet Mikael Thalin (C).

Senast uppdaterad: 26 februari 2020