Beslut att införa barnomsorg på kvällar, nätter och helger i Orsa

Satsningen riktar sig till personer som arbetar kvällar och/eller helger och som inte har maka/make/sambo som är hemma.

Sovande baby

Kommunstyrelsen beslutade den 9 mars 2020 att Orsa kommun ska erbjuda kvälls-, natt- och helgbarnomsorg i Orsa kommun från och med den 1 april 2020. Satsningen (som kallas Nacka-modellen) riktar sig till personer som arbetar kvällar och/eller helger och som inte har maka/make/sambo som är hemma. Barnomsorgen ges i barnets hem av en person som vårdnadshavaren lägger förslag på och som anställs av oss. 

Senast uppdaterad: 17 mars 2020