Orsa kommun tillåter uteserveringar före 1 maj

Tanken är att hjälpa småföretagen som är hårt drabbade av kundbortfall till följd av coronaviruset.

Bord och stolar utomhus

På grund av rådande omständigheter i vårt land kommer Orsa kommun erbjuda möjlighet för restauranger att öppna uteserveringarna före den 1 maj, så att deras kunder kan välja att sitta utomhus. Detta för att hjälpa de småföretag som har drabbats hårt på grund av coronakrisen.

Samtidigt kommer kommunen att skjuta på faktureringen av tillsynsavgifter.

Kommunen säkerställer också att hanteringen av ärende angående uteserveringar kommer att hanteras snabbt och smidigt.

Senast uppdaterad: 25 mars 2020