Ny vision för Orsa kommun är klubbad

Efter en omfattande process, med ett stort antal medborgardialoger och andra träffar, har nu kommunfullmäktige i Orsa fattat beslut om kommunens nya vision, Vision Orsa 2050.

En man går på lina i skogen

Visionen kan sammanfattas i tre meningar:

  • I Orsa skapar vi med människor, inte för.
  • I Orsa finns livskvalitet.
  • I Orsa gör vi saker möjliga.

Närheten och att vi ska göra saker tillsammans är ett genomgående tema för visionen som naturligtvis också lyfter fram våra tillgångar inom natur, kultur och entreprenörskap.

Visionen kommer att ligga som utgångspunkt för kommunens utvecklingsarbete och även den nya styrmodell som tas inom kort tar sitt avstamp i Vision Orsa 2050.

De åsikter som förts fram i arbetet med visionen har samlats i åsiktskataloger och nu börjar arbetet med att återkoppla till de som lämnat synpunkter så att de får höra hur de beslutande resonerat.

Visionen i sin helhet hittar ni via följande länk: Orsa Vision 2050


Senast uppdaterad: 1 april 2020