Begränsad tillgänglighet på Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen har, i "Corona-tider", bestämt att begränsa öppettiderna för Besökskontoret i Orsa, på Dalagatan, samt Receptionen i Mora.

Under rådande "Corona-tider" har Stadsbyggnadsförvaltningen Mora-Orsa bestämt att Besökskontoret i Orsa ska hållas stängt tillsvidare.

Receptionen i Mora kommer att ha begränsad tillgänglighet. Det betyder att endast ETT besök i taget kommer att tillåtas i slussen vid Receptionen. En eventuell kö till Receptionen är förlagd utomhus. Dörren kommer att hållas stängd men Receptionen kommer att låsa upp för varje besök.

Naturligtvis kan man kontakta Stadsbyggnadsförvaltningen via telefon och e-post precis som tidigare.

Senast uppdaterad: 2 april 2020