Satsningar för ökad bredbandstäckning i Orsa

Kommunfullmäktige har anslagit 20 miljoner kr för år 2020 som ett led i Orsas utbyggnad av fibernätet. Pengarna ska användas till kompletterande utbyggnad i redan utbyggda områden.

Sex stycken kablar sitter i en nätverksswitch.

I bland annat Skattungbyn, Fryksås, Grönklitt och Kallmora kommer i det i de flesta fall att ske genom samförläggning med andra ledningsarbeten. Till 2021 återstår områdesnäten i Maggås och Tallhed, och därefter är den stora utbyggnaden klar.

Under 2019 byggdes nätet ut med 11 procent. I Orsa har nu 80 % av hushållen tillgång till fibernät, vilket är den nästa högsta bredbandstäckningen i norra Dalarna.

- Det är glädjande att vi nått så långt i utbyggnaden, säger Emil Holback, stadsnätsansvarig i Orsa. Inte minst i dessa tider av digitala i stället för fysiska möten blir det uppenbart att det här är en viktig framtidssatsning.

Samtidigt föreslår kommunstyrelsen en satsning för att ansluta allmänna samlingslokaler, till exempel bystugor och bygdegårdar, till fibernätet. Fram till 31 december får de allmänna samlingslokaler som vill, möjlighet att ansluta sig för halva anslutningsavgiften. Motprestationen är att föreningen anordnar ett antal informationsmöten om fibernätet för att få fler privatpersoner att intressera sig för anslutning.

- Det är ett förslag från Byarådet som vi förverkligar, säger Mikael Thalin, kommunalråd (C). Alla samlingslokaler i kommunen får nu möjlighet att bli uppkopplade med fiber till en låg kostnad.

Senast uppdaterad: 7 april 2020