Turistbyråer blir Infopoints

Allt färre turister besöker turistbyråer. Därför ställer Visit Dalarna om sitt arbete och kommer att öppna så kallade Infopoints som innebär att besökre får personlig service på fler fysiska platser. Det innebär att turisbyrån i Orsa stänger sin verksamhet idag den 30 april.

Grön skylt där det står Tourist information på röd trävägg

Destinationsbolaget Visit Dalarna har ett övergripande ansvar för utvecklingen av Dalarnas besöksnäring. Bolaget ägs av Dalarnas 15 kommuner. Ett av Visit Dalarnas uppdrag är att genom marknadsföring inspirera och skapa lust till att besöka Dalarna.

När besökarna väl kommer till länet är det allt färre som idag går in på en fysisk turistbyrå och försäljningen över disk på Turistbyråer i Dalarna har minskat de senaste åren. Idag är det endast 6 procent av besökarna som besöker en turistbyrå. I allt större utsträckning hittar besökarna sin information, och gör även sina bokningar digitalt.

För att på bästa sätt anpassa verksamheten till dessa förändringar informerade Visit Dalarna i vintras om att de nuvarande turistinformationerna i länet succesivt kommer att stänga under 2020.

Rådgivning och Infopoints

Rådgivning via telefon, chatt, mail och sociala kanaler utgör idag en stor del av Visit Dalarnas besöksservice. Dessa tjänster kommer företaget att fortsätta att utveckla och erbjuda via sitt Contact center.

Visit Dalarna kommer även att tillsammans med ett stort antal företag öppna så kallade Infopoints, detta för att ge våra besökare service på allt fler fysiska platser.

Dessa Infopoints kommer att finnas runtom i hela Dalarna, på de platser där besökarna rör sig. Möjligheterna till personliga möten där besökaren kan rådfråga, ta en karta och söka information kommer därmed att öka. Målet inför 2021 är att etablera minst 50 Infopoints och redan i mitten av april har 30 företag visat intresse för att bli certifierade.

Infopoints i Orsa

En Infopoint ersätter inte en turistbyrå fullt ut men erbjuder fortfarande besökaren personlig service med turistinformation i form av tips om lokala besöksmål och aktiviteter, stora som små.

För att bli en certifierad Infopoint genomgår man en utbildning. Exempel på kommande Infopoints är Falu Gruva, Hedemora Bokhandel, Kulinariet och Älvdalens Camping. I Orsa har Visit Dalarna utöver befintliga Infopoints hos Skattunge handel och Fryksås Hotell även en påbörjad dialog med flera andra lokala företag.

Senast uppdaterad: 30 april 2020