I sommar får alla ungdomar i Orsa feriepraktik

Alla ungdomar i årskurs 9 och årskurs 1 på gymnasiet som sökt feriepraktik i sommar har fått det. Men det har krävts hårt jobb för att få ihop det.

Åtta barn är klädda i olika yrkeskläder.

I år har det varit svårt att ordna feriepraktikplatser i Orsa kommun. På grund av coronaviruset covid-19 så försvann 62 platser i kommunen och föreningar och ideella organisationer. Men efter ett hårt arbete så kommer nu 94 ungdomar som går i 9:an eller 1:an på gymnasiet få sina två veckor feriepraktik. Alla som har sökt får 2 veckor, totalt 60 timmar.

- Det känns mycket bra att vi kan erbjuda alla ungdomar feriepraktik i sommar säger Anders Rosell, arbetsmarknadsenheten i Orsa kommun.

En typ av feriepraktik i sommar är att vara ung kommunutvecklare. Nio ungdomar får i uppdrag att ta fram förslag på hur Orsa ska bli till en bättre plats för barn och unga att leva på.

- Att vi får ta del av dessa ungdomars tankar, åsikter och konkreta förslag är väldigt viktigt för kommunens utveckling, säger Christina Nordmark, ungdomsstrateg i Orsa kommun.

Senast uppdaterad: 28 maj 2020