Föreläsning om covid-19 för vård- och omsorgspersonal

Annika Alfredsson, smittskyddsansvarig distriktssjuksköterska, föreläser om basal hygien, smittrisk och skyddsutrustning för vår personal som jobbar inom vård och omsorg.

Annika Alfredsson, distriktssköterska och smittskyddsansvarig på Vårdcentral Orsa.

Annika Alfredsson, distriktssköterska och smittskyddsansvarig på Vårdcentralen i Orsa

Genom ett nära samarbete mellan kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) Katja Winkes och smittskyddsansvarig distriktsjuksköterska på Vårdcentralen i Orsa, Annika Alfredsson, har det skapats möjligheter att kunna erbjuda föreläsningar för vård- och omsorgspersonal och för våra sommarvikarier inte minst.

- Föreläsningar är ett komplement i det hygienarbete som verksamhet vård- och omsorg intensivt har arbetat med under de senaste månaderna för att på ett intensifierat sätt skapa ökad förståelse, kunskap och förutsättning för att säkerställa att basala hygienrutiner implementeras och efterlevs i det dagliga vård- och omsorgsarbetet, säger Katja Winkes medicinskt ansvariga sjuksköterska.

- Bedömningen har gjorts att föreläsningarna även ska fungera som ett naturligt led i kommunens smittskyddsarbete och ett forum för omsorgspersonalen att kunna lyfta sina frågor, säger Katja Winkes.

Utbildning har hittills skett på flera andra sätt, muntlig och skriftlig information från enhetschefer och MAS, filmvisningar, obligatoriskt deltagande i webbutbildning och personlig handledning/information med hjälp av särskild kunnig omsorgspersonal.

- Det viktigaste att tänka på när man jobbar inom vård- och omsorg är att vara symtomfri, ha rena arbetskläder, vara noga med handhygien och hålla avstånd, säger Annika Alfredsson, distriktssköterska och smittskyddsansvarig på Vårdcentralen i Orsa.

- Föreläsningen var givande, det var bra information och det är bra att vi blir påminda om hur vi ska jobba för att alla boende, brukare och vi i personalen ska hålla oss friska, säger Åsa Brandt som jobbar i hemtjänsten.

Senast uppdaterad: 4 juni 2020