Nya naturmiljöer skapas för brun gräsfjäril

Den bruna gräsfjärilen är sällsynt men förekommer nära det området där Trafikverket föreslår att E45:an mellan Vattnäs och Trunna ska dras om. Därför inleder Trafikverket nu arbetet med att skapa nya livsmiljöer som ska gynna arten i god tid innan en omdragning.

Ängsblommor (prästkragar och blåklockor)

Förekomsten av den bruna gräsfjärilen har minskat stadigt i hela Europa. Den främsta anledningen är att dess livsmiljö, det småskaliga odlingslandskapet
med blomrika, öppna ängsmarker omgivna av skog, håller på att
försvinna. I Sverige är arten sällsynt numera men förekommer främst i
Värmland och Dalarna, bland annat runt Vångsgärde och Sundbäck i Orsa.

Ny miljö skapas nedanför Skeer

Trafikverket planerar att dra om Europaväg 45 mellan sträckan Vattnäs och Trunna. Inför det skapas nu nya livsmiljöer för den bruna gräsfjärilen på mark nedanför Skeer som kommunen upplåter. Delar av området kommer öppnas upp, hägnas in
och börja betas. Åtgärderna innebär att den sällsynta fjärilen får ett större område att sprida sig inom, vilket på sikt ökar dess chanser att överleva.

­– När viktiga livsmiljöer för känsliga arter försvinner är det viktigt att skapa nya, säger Per Ax, naturvårdare på Orsa kommun.

Senast uppdaterad: 6 augusti 2020