Direktupphandling av skolpsykolog

Orsa kommuns elevhälsa gör nu en upphandling rörande skolpsykolog för läsåret 2020/2021. Intresserad? Lämna anbud senast den 30 september.

Två personer skakar hand efter en överenskommelse. I bakgrunden syns ett underskrivet avtal och en röd bläckpenna.
Senast uppdaterad: 10 september 2020