Förbud i trafiken

Parkeringsförbud på vissa gångfartsområden och vägar.

P-skylt

Orsa kommun vill informera om att det är förbjudet att parkera i gångfartsområdet om det inte uttryckligen talas om att parkering är tillåten med skylt eller målade parkeringsrutor. Kommunen kommer att påbörja övervakning av att detta följs under hösten.

Orsa kommun kommer även att införa parkeringsförbud på ett antal vägar inför vintern. Detta för att snöröjningen ska bli så bra som möjligt. Kommunen vill även att bostadsägare som har häckar eller träd som hänger ut i vägen klipper dessa så att snöröjningen inte hindras.

Senast uppdaterad: 10 september 2020