Upphandling av snöröjning

Orsa kommun kommer att påbörja en ny snöröjningsupphandling. För att den ska bli så bra som möjligt bjuder vi in till ett öppet möte med de entreprenörer som är intresserade.

Snöröjning

Mötet kommer att hållas på Dalagatan 1 den 23 september 2020 kl. 16:00. Med anledning av Corvid -19 vill vi gärna att ni meddelar oss om ni kommer så att vi kan uppfylla Folkhällsomyndighetens rekommendationer.

Senast uppdaterad: 10 september 2020