Orsas företagsklimat

Orsa Kommun placerar sig som nr 83 av landets kommuner i Svenskt Näringslivs årliga ranking, där företagarna bedömer näringslivsklimatet i kommunen. Det är i princip lika som förra året då kommunen hade placering 80. En rejäl förbättring jämfört med för några år sedan då kommunen låg i bottenskiktet.

Ett handslag mellan två män i skjorta.

- Frågan om bra förutsättningar för företagande i kommunen är högt prioriterat, och fullmäktige har satt ett mål att vi ska ligga bland de 100 bästa kommunerna i landet, säger Mikael Thalin (C) kommunstyrelsens ordförande. Jag är jätteglad över det goda samarbetet med företagarna i kommunen och framförallt den lokala företagarföreningen. De betyder oerhört mycket för det här resultatet.

Arbetet med att företagsklimatet handlar om att ha en bra dialog, vara lyhörd för önskemål om förbättrade rutiner och arbetssätt och att hjälpa företagaren att göra rätt inom de områden där kommunen har en tillsyn genom myndighetsutövning. Kommunledningen genomför företagsbesök varje vecka och det finns ett företagarråd där företrädare för näringslivet och kommunledningen träffas regelbundet. Skolan arbetar på olika sätt med att knyta kontakter mellan eleverna och det lokala näringslivet. Näringslivskontoret samordnar och jobbar med att skapa ett bra företagsklimat, bland annat genom mässan Expo Orsa och projekt inom besöksnäringen.

- Det är roligt att få en bekräftelse för jobbet vi har gjort de senaste åren. Vi har jobbat strategiskt i flera år med viktiga frågor som t.ex. tydlig kommunikation med näringslivet. Vi har satsat mycket på att lyfta fram våra företag genom att visa upp Orsas företag på sociala medier via "Veckans företagsbesök" och "Företagsstafetten", säger Klaus Csucs, näringslivsutvecklare i Orsa kommun.

Senast uppdaterad: 24 mars 2021