Rekommendation om besöksrestriktioner på äldreboenden ändras

Smittskydd Dalarna ändrar sin rekommendation om besöksrestriktioner på länets särskilda boenden. Orsa kommun uppmanar dig som nu besöker Lillåhem och Orsagården att hjälpa oss att förhindra smittspridning.

Kvinna i rullstol

Det nationella besöksförbudet togs bort den 1 oktober, men eftersom smittspridningen i länet då ökade markant så rekommenderade Smittskyddsenheten på Region Dalarna att länets kommuner skulle vara fortsatt restriktiva med besök inomhus.

Då Dalarna i nuläget har en långsam ökning av smittspridning som inte skiljer sig från resten av landet väljer nu Smittskydd Dalarna att ändra sin rekommendation.

– I nuläget har vi en långsam ökning av smittspridning både i Dalarna och i hela landet, så Dalarna skiljer sig nu inte från resten av landet och på grund av det tas rekommendationen om fortsatt restriktivitet bort, säger Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare vid Region Dalarna.

Uppmanar besökare att boka besök och välja utomhusbesök

Att rekommendationen från Smittskydd ändras innebär att inomhusbesök på Orsagården och Lillåhem nu är möjliga. Orsa kommun uppmanar dock att besökare fortsätter att boka in besök innan man kommer till boendet och att man fortsätter att välja utomhusbesök om det är möjligt. Anledningen är att besöken ska bli så säkra som möjligt.

– Det är i grunden positivt att vi nu kan tillåta inomhusbesök. Men vi vill verkligen vädja till besökare att hjälpa oss att hålla smittan borta från våra boenden genom att mötas utomhus. Vi har sedan tidigare köpt in utrustning som till exempel utomhusvärme som vi upplever fungerar bra, säger Omsorgschef Jesper Karlsson.

Rekommendation tas bort – men fortsätt skydda de äldre från smitta

Smittskyddsenheten på Region Dalarna poängterar också att anhöriga inte kan besöka sina nära och kära hur som helst.

– Det är oerhört viktigt att fortsätta skydda de äldre från risken att bli smittade och i värsta fall dö, säger Helena Ernlund. För att besök även fortsättningsvis ska ske på ett säkert sätt är det viktigt att följa Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens rekommendationer och riktlinjer:

  • Stanna hemma vid minsta symptom som kan tyda på covid-19.
  • Genomföra besök om möjligt utomhus.
  • Följa rekommendationerna om fysiskt avstånd.
  • Tvätta händerna ofta och noga.
Senast uppdaterad: 9 oktober 2020