Unga utvecklar Orsa

Under sommaren 2020 anställdes nio unga kommunutvecklare, i åldrarna 13-17 år. Dessa har tillsammans med kommunens ungdomsstrateg Christina Nordmark arbetat med att utifrån kommunens vision Orsa 2050 ta fram förslag på hur Orsa kan bli en bättre plats för unga att finnas på.

Unga kommunutvecklare presenterar sina förslag för kommunstyrelsen och ledningsgruppen.

Den 6 oktober deltog både ungdomarna och kommunens ledningsgrupp på kommstyrelsens sammanträde. Ungdomarna presenterade sina 11 förslag för kommunstyrelsen, och kommunens ledningsgrupp berättade om vilket sätt kommunen avser arbeta vidare med dessa.

Senast uppdaterad: 12 april 2021