Efter smittspårning – fler smittade av covid -19 inom äldreomsorgen

I tisdags konstaterades det första fallet av covid-19 bland boende inom äldreomsorgen i Orsa. Efter omfattande smittspårning har det visat sig att fler boende på Orsagården nu bär på smittan.

Handske som håller upp provrör med covidtest

Fler boende har tyvärr konstaterats smittade efter att Region Dalarna genomfört intensivt smittspårningsarbete de senaste dagarna. Smittspårningsarbetet fortsätter och fler provsvar från boendet kommer löpande.

Anhöriga till de smittade är informerade. Även övriga boende på berörda avdelningar och deras anhöriga är informerade.

– Vi ser att vi har ett mindre utbrott av smittan nu, och det är såklart mycket olyckligt att smittan spridit sig inom vår verksamhet. Vi är en liten kommun och en liten verksamhet, för att inte riskera att avslöja information om enskilda boendes hälsa kan vi inte kommentera hur många som är smittade eller vilken/vilka avdelningar som är drabbade. Men anhöriga som är berörda kan känna sig trygga med att de blir kontaktade, säger omsorgschef Jesper Karlsson.

Avråder anhöriga från besök under julveckan

Kommunen har sedan pandemin bröt ut jobbat med planer för hur arbetet ska bedrivas om smitta finns på boenden. Vår personalsituation är dock mer ansträngd nu, då personal som jobbar med att vårda sjuka inte samtidigt kan vårda friska boende. Orsagården kommer därför inte ha samma resurser att ta emot besökare. På grund av detta och det utsatta läget med smitta så avråder vi anhöriga från att göra besök till Orsagården just nu.

– Vi jobbar nu enligt vår plan och gör allt vi kan för att ta hand om dem som smittats och skydda dem som inte blivit smittade. Vi har nära dialog och tätt samarbete med vårdcentralen i frågor som rör testning och läkarkontakter, och även med Smittskydds- och Vårdhygienenheterna i Region Dalarna, säger Jesper Karlsson.

Senast uppdaterad: 18 december 2020