Ny e-tjänst för att ansöka om skolskjuts

Den 15 mars öppnar vår första e-tjänst. I e-tjänsten ska vårdnadshavare till barn i grundskolan ansöka om skolskjuts inför nästa läsår.

Elever som åker buss till skolan.

Nu snart öppnar vår första e-tjänst i Orsa. I e-tjänsten ansöker vårdnadshavare om skolskjuts till sitt barn i grundskolan. Det gäller även dig med barn som redan har skolskjuts idag.

  • Du loggar in i e-tjänsten med e-legitimation.
  • Ansökan är enkel att göra och de flesta beslut är automatiserade.
  • Ansökningsperioden är 15 mars till 6 april.
  • Både vårdnadshavare och handläggare kan följa ärendet digitalt i e-tjänsten. De kan även kontakta varandra enkelt i e-tjänsten.

- På sikt är förhoppningen att denna förändring leder till bättre planeringsunderlag, mindre manuellt arbete, bättre planerad busstrafik och därmed mindre miljöpåverkan, säger Marie Ehlin, kommunchef.

Gemensam e-tjänsteplattform för Dalarnas kommuner

Alla kommuner i Dalarna arbetar tillsammans med en plattform för e-tjänster. E-tjänsteplattformen gör att kommunerna kommer att kunna erbjuda invånarna nya e-tjänster, men också att skapandet av e-tjänster kan göras i samverkan med andra kommuner i och utanför Dalarna.

- Det gör att vi blir effektivare när vi kan samarbeta och ta fram gemensamma e-tjänster, likväl som vi kan återanvända sådana tjänster som redan någon annan kommun tagit fram, säger Marie.

Gemensam utveckling gör det möjligt för bättre tjänster, där inriktningen är att de ska vara tillräckligt bra för att de allra flesta invånarna ska kunna använda dem.

- Det är viktigt att ha det perspektivet med, att e-tjänsterna ska vara för alla och därför ska vi designa dem för alla redan från början, säger Marie.

Senast uppdaterad: 25 januari 2021