Snöröjning i Orsa kommun

Vi får lite frågor om vad som gäller för snöröjning både från kommunens sida men även från fastighetsägares sida. Vi reder ut lite inom detta område och hoppas att det ska hjälpa alla att få en uppfattning om vinterväghållningen i Orsa

En gul traktor snöröjer. Foto.

Det finns tre olika typer av vägar i Orsa kommun.

  • Allmänna vägar som sköts av Trafikverket. Exempel på dessa vägar är Slättbergsvägen upp mot Bergetskolan och Skeervägen som går mot Digerbergets skola.
  • Kommunala vägar som vi inom Orsa kommun sköter om. Dessa vägar är till stor del centrerade i Orsa centrum samt bostadsområden runt om i Orsa.
  • Enskilda vägar och utgör den största delen av alla vägar i Orsa. Många av dessa sköts av Orsa Besparingsskog men det är även många som sköts av enskilda markägare. Exempel på vägar som Besparingsskogen sköter om är Lisselhedsvägen och Wixnersvägen.

På de kommunala vägarna påbörjas snöröjningen vid 5 till 10 cm snödjup beroende på snöns konsistens. Vi har en del prioriterade vägar och ytor som röjs först, t.ex. vid skolor och vägar ner mot E45:an. Detta kan innebära att på vissa ställen kan det dröja innan plogbilen kommer. Den ska dock vara klar inom 12 timmar. Men det kan ibland vara svårt att hålla denna tidsram beroende på snöintensiteten. Uppfarter får inte plogas igen med höga snövallar utan ska försöka hållas så öppna som möjligt. En liten snövall är dock omöjligt att frångå.

Som villaägare är det ens skyldighet att förenkla för snöröjningen genom att inte lägga ut sin snö från uppfarter på vägen utan den ska läggas på egen tomt. Man ska även hålla häckar och träd beskärda så att de inte hänger ut i vägbanan. Man ska undvika att ha bilar och annat stående utefter vägen.

Senast uppdaterad: 27 januari 2021