Hur berörs du av kommunens planerade VA-plan? Lämna dina synpunkter på idéförslaget under februari 2021

Under februari finns idéförslaget att läsa här på webbplatsen orsa.se eller i Kontaktcenter i kommunhuset. Du som vill kan sedan lämna in dina synpunkter på idéförslaget.

Vattenglas. foto

Orsa kommun arbetar med att ta fram en ny plan för vatten och avlopp (VA). VA-planen ska säkerställa att invånare och besökare i Orsa kommun har bra dricksvatten och ett omhändertagande av avloppsvatten som säkerställer en god livsmiljö. Kommunen har ett ansvar för att planera och arbeta för att det finns en god försörjning av vatten och avlopp i kommunen.

Tidigt samråd under februari 2021

Just nu finns ett idéförslag, som inte är en färdig plan utan ett förslag på vilken inriktning VA-planen för 2021-2025 ska ha. Strategiutskottet, som bereder frågor till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, beslutade att godkänna idéförslaget vid ett möte den 12 januari. Men nu vill vi ha in dina synpunkter, tankar och åsikter.

  • Under februari kan du läsa idéförslaget här på webbplatsen orsa.se eller genom att hämta ett utskrivet exemplar i Kontaktcenter (Kommunhuset, Parkgatan 1 i Orsa).
  • Du kan sedan lämna dina synpunkter, antingen i ett formulär på webben eller genom att lämna in dom (skriftligt) till Kontaktcenter (Kommunhuset, Parkgatan 1 i Orsa)

Vad händer sedan - tidsplan för framtagande och beslut av VA-planen

  • De synpunkter som kommer in på idéförslaget under februari 2021 kommer att sammanställas och utvärderas. Sedan sammanställs VA-planen (och en ny VA-policy kopplad till VA-planen) under mars månad.
  • Det sammanställda förslaget skickas sedan åter igen ut på samråd under april-maj för att allmänheten ska få tycka till. Mer information om hur det kommer att gå till kommer senare.
  • Efter samrådet görs eventuella justeringar och sedan är tanken att kommunfullmäktige ska besluta att anta VA-planen och VA-policyn i september.
Senast uppdaterad: 1 februari 2021