Feriepraktik 2021

Nu kan du som går i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 1 och bor i Orsa söka sommarjobb i Orsa kommun. Skicka in din ansökan senast den 23 april!

Ett antal barn har klätt ut sig till olika yrken. Foto.

Feriejobb/feriearbete är för dig som går i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 1 och är folkbokförd i Orsa kommun. Vi erbjuder arbete under veckorna 25-32 i kommunen, kommunala bolag och föreningar. Du arbetar under två veckor, 6 timmar per dag.

Viktiga datum

23 april: Sista ansökningsdag
31 maj-4 juni: Alla som har sökt feriepraktik får information om sin feriepraktikplats skickad med post hem i brevlådan senast första veckan i juni 2021.

Olika typer av feriearbete inom Orsa kommun

Som feriearbetare kan du arbeta med olika uppgifter och sysslor. Läs mer här nedanför.

Arbete med barn

Du kanske tycker om barn och ser dig själv arbeta på en förskola i framtiden. Då kan du jobba på någon av våra förskolor eller fritidshem, där du får möjlighet att lära dig ta hand om barn, leka och vara en bra förebild.

OBS! För att få jobba på våra förskolor och fritidshem måste du lämna in ett utdrag ur belastningsregistret som visar att du inte är straffad för något allvarligt brott. Läs mer längre ned på sidan.

Arbete inom gator och park

Om du gillar att vara utomhus och jobba med kroppen så har vi ett antal arbetsplatser som kräver fysik aktivitet. Till exempel kyrkogården, återvinningscentralen, våra parker och grönområden med mera.

Ung kommunutvecklare

Orsa kommun behöver hjälp med att göra Orsa till en bättre plats för unga att leva på. Därför anställer vi i sommar sex unga kommunutvecklare, som kommer att kunna skapa förändring!

Uppdraget ni har är att arbeta med kommunens vision Orsa 2050, med kommunens mål och verksamhetsplan för att ge ER bild av hur kommunen ska arbeta för att bli och vara en plats där unga trivs!

Ansökan till denna feriepraktik skickas till Orsa kommuns ungdomsstrateg Christina Nordmark via e-post christina.nordmark@orsa.se eller via brev till Orsa kommun, Christina Nordmark, Box 23, 794 21 Orsa.

I ansökan skriver du namn, adress, telefonnummer och personnummer, samt information om dig själv och varför just DU ska få jobbet.

Arbetet som ung kommunutvecklare kan sökas av dig som är mellan 14-18 år.
Du får inte ha haft kommunal feriepraktik mer än en gång förut. Arbetet  pågår v.25-26 (21 juni-2 juli).

Arbete inom föreningslivet

Vill du hjälpa till inom vårt föreningsliv så finns det bland annat arbete som ledare för läger, jobb vid tennisbanorna, ridhuset, arbeta med djurhållning i Hällbergs fäbod, lieslåtter, röja i beteshagar. Att visa hur man spelar spel på bioduk på Röda Kvarn med mera.

Ansökan

Ansökan om feriepraktik ska göras skriftligt. Skriv gärna önskemål om arbetsplats samt önskad tidsperiod. Senast den 23 april ska din ansökan vara oss till handa.

Skicka din ansökan till Orsa kommun, Anders Rosell, Box 23, 794 21 Orsa. Märk kuvertet ”Feriepraktik 2021” eller via e-post till anders.rosell@orsa.se, skriv Feriepraktik 2021 i ämnesraden.

Utdrag ur belastningsregistret

Du som erbjuds feriearbete på någon av våra förskolor måste begära ut ett utdrag ur belastningsregistret för att vi ska kunna se att du inte är straffad för allvarliga brott.

Begäran om utdrag ur belastningsregistret Länk till annan webbplats.

Skicka ifylld blankett om begäran av utdrag ur belastningsregistret till Rikspolisstyrelsen (adressen finns längst ned på blanketten) i god tid. Det tar cirka två veckor innan du får svar.

Lämna svaret till din arbetsgivare första arbetsdagen för att få börja på din tilldelade arbetsplats.

Senast uppdaterad: 23 mars 2021