Åsorna tilldelas 2021 års kulturstipendium

Årets kulturstipendiater uppmärksammas för sitt gemensamma arbete på, framför och bakom musikscenen i Orsa, för hög kvalitet och mycket god musikalitet tvärs över genrerna, både var och en och tillsammans. ”Åsorna” är ett begrepp som hjälper till att stärka Orsas plats på musikkartan.

2021 års kulturstipendiater uppvaktas med blommor och diplom i Orsa kyrka. Foto.

2021 års kulturstipendiater Åsa Arvidsson och Åsa Sundstedt. Foto: Hans Montelius

Utskottet för samhälle beslutade på sitt sammanträde den 27 april att utse Åsa Arvidsson och Åsa Sundstedt till 2021 års kulturstipendiater.

Vartannat år (ojämna år) delar Orsa kommun ut ett kulturstipendium. Stipendiet ska utdelas till ”… person, förening eller organisation som aktivt berikar Orsas kulturliv, eller som stöd vid studier eller forskning i kulturrelaterade ämnen med anknytning till Orsa”, som det står i kriterierna. Sedan 2011 uppgår stipendiet till 10.000 kronor.

Senast uppdaterad: 2 januari 2024