Bytesbutiken i Skattungbyn årets miljöpristagare

Mora Orsa miljönämnd har beslutat att utse Bytesbutiken i Skattungbyn till miljöpristagare 2021 med motiveringen att de med ideella krafter inspirerar och uppmuntrar till återbruk.

Bytesbutiken

Bytesbutiken i Skattungbyn

Bytesbutiken har funnits i ca 10 år och är belägen i Hansénsgården i Skattungbyn. Malin Haglund berättar att det började med en klädbytardag och att det sedan växt år för år. Butiken kallas också för free-shop (gratisbutik). Tanken bakom det är att det inte är tvunget att ha något att byta med utan det viktiga är att saker som lämnas in till butiken ska få nytt liv.

Miljöpriset på 10 000kr delas ut årligen och är avsett att stödja och uppmuntra ett aktivt engagemang som bidrar till en ekologisk hållbar utveckling i kommunen.

Senast uppdaterad: 26 maj 2021