Inget politiskt stöd för vindkraftsetablering

De politiska partierna i Orsa kommer inte att stödja projektet benämnt Vindkraft Orsa Norr. Anledningen är den stora koncentrationen kring Koppångens naturreservat och storleken på projektet.

Vindkraftsnurra mot blå himmel. Foto.

Företaget Dalavind har gått ut med ett samrådsunderlag benämnt Vindkraft Orsa Norr där Orsa kommun har möjlighet att yttra sig. Det finns inte stöd hos de politiska partierna i kommunen för Vindkraft Orsa Norr.

Kommunala vetot i tillståndsansökan

Om företaget väljer att gå vidare till Länsstyrelsen med tillståndsansökan ska Orsa kommun ta ställning till projektet i en kommunal tillstyrkan, det så kallade kommunala vetot. Orsa kommun kommer i så fall att säga nej till ett tillstånd.

- De viktigaste orsakerna till kommunens ställningstagande är den stora koncentrationen kring Koppångens naturreservat och storleken på projektet. Koppången är ett viktigt rekreationsområde och utpekat som riksintresse där exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön inte får medföra att områdenas natur- och kulturvärden påtagligt skadas, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Thalin (C).

Kommunstyrelsen beslutade under måndagen att godkänna yttrandet.

Senast uppdaterad: 21 juni 2021