Asfaltering och beläggningsarbeten

Läs om kommande asfaltering och beläggningsarbeten i Orsa till sensommar och höst 2021.

Bild på skylt

Hela eller delar av dessa vägar planeras att få ny beläggning under sensommar/hösten 2021:

 • Sandhed
  Fiskarns väg
  Långängsvägen
  Stuggränd
  Björkvägen
  Granvägen
 • Berget
  Blåmesvägen
  Tjädervägen
  Lövsångarvägen
 • Blåsenborg
  Tallåsvägen
 • Born
  Klockarvägen
 • Centrum
  Dalagatan
  Skyttsvägen
 • Västeråkern
  Malmgatan
  Bondegatan
 • Gång och cykelvägar
  GC mellan Stormyrgatan-Hantverksgatan
  GC mellan Fasanvägen-Bergetskolan
Senast uppdaterad: 10 augusti 2021