Taxorna inom Omsorgen uppdateras inför 2022

Taxorna för till exempel hemtjänst och särskilt boende kommer att uppdateras inför nästa år. Förhoppningen är att systemet för avgifter ska förenklas.

Staplade mynt

Kommunen har rätt att ta ut avgifter för äldre- och funktionsvariationsomsorg och avgiftsnivåer och taxor beslutas av kommunfullmäktige. De nu aktuella taxorna har inte varit föremål för revidering de senaste fem åren.

I förslaget till nya taxor som kommunstyrelsen beslutade om på sitt möte den 25 oktober, ska systemet för avgifter förenklas. Det ska underlätta både för omsorgstagaren som betalar för olika tjänster och stöd, men även minska administrationen för handläggare.

Hur avgiften förändras beror på vilket stöd omsorgstagaren har och vilken ekonomisk möjlighet omsorgstagaren har att betala. Avgiften beräknas därför alltid individuellt. Men här är några exempel på förändringar som görs:

  • Taxorna nivåindelas efter nya schabloner
  • Ledsagning får samma taxa som hemtjänst
  • Boendestöd befrias från avgift

Frågan beslutas slutgiltigt av kommunfullmäktige den 29 november 2021.

Senast uppdaterad: 1 november 2021