Orsa kommuns beslut om vaccinationskrav vid nyanställning är inte olagligt

Orsa kommuns beslut om krav på vaccinering vid nyanställning överklagades till Förvaltningsrätten i Falun. Rätten avslår nu överklagandet och anser att beslutet inte är olagligt. Förvaltningsrätten anser att en anställning i kommunen är ett erbjudande som en enskild kan tacka nej till om personen inte vill vaccinera sig.

Provrör med texten covid -19. Foto. 

I december 2021 beslutade strategiutskottet i Orsa kommun att alla nyanställda skulle vara fullvaccinerade enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Undantaget var personer som kan visa läkarintyg som säger att de av medicinska skäl inte kan vaccinera sig. Kravet gällde från och med 13 december.

Flera privatpersoner överklagade kommunens beslut om vaccinkrav för nyanställda till Förvaltningsrätten i Falun och menade att beslutet varit olagligt.

Förvaltningsrätten kan upphäva beslut som kommunen fattar om rätten tycker att besluten bryter mot någon av följande punkter:

  1. Beslutet har inte kommit till på lagligt sätt
  2. Beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen
  3. Det organ som fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
  4. Beslutet strider mot annan lag eller lagstiftning

Förvaltningsrättens beslut

Förvaltningsrätten har den 3 mars beslutat att avslå överklagandet. Rätten skriver i sitt beslut att dom som överklagat beslutet inte visat att beslutet kommit till på ett olagligt sätt eller att det strider mot annan författning.

Rätten skriver också: ”Ett erbjudande om anställning, med krav om att den enskilde ska vara fullvaccinerad som i förevarande fall, kan enligt förvaltningsrätten inte ses som en lagstadgad rättighet, utan snarare som ett erbjudande där det är möjligt för den enskilde att tacka nej.”

Senast uppdaterad: 9 mars 2022