Utbyggnad av Trimsarvets förskola

Det är högt tryck på förskoleplatser i Orsa, därför startar utbyggnad av Trimsarvets förskola sommaren 2022.

Trimsarvet visualisering av om- och tillbyggnad. Skiss.

Visualisering av om- och tillbyggnad av Trimsarvets förskola

Kommunens fastighetsbolag Orsa Lokaler har fått i uppdrag att projektera för en utbyggnad av förskolan Trimsarvet med två avdelningar och tillhörande utemiljö.

Trimsarvets förskola har idag två avdelningar och är belägen söder om Orsa, nära Digerbergets skola. Efter tillbyggnaden kommer förskolan ha en hög central mittdel och fyra avdelningar. På varje avdelning kommer det att finnas plats för 18 barn och tre personal.

Eftersom nuvarande förskola blir en byggarbetsplats under kommande läsår behöver förskoleverksamheten flytta tillfälligt till en plats som är trygg för barnen och som erbjuder en god arbetsmiljö för personalen. Flytt av verksamheten sker efter sommaren.

Tidplan:

  • Projektering och upphandling av entreprenör våren 2022
  • Planerad byggstart sommaren 2022
  • Verksamheten flyttas till annexet invid Folkparken Skeer vecka 32
  • Inflyttning samt nyöppning sommaren 2023
Senast uppdaterad: 11 mars 2022