Sopning av vägar

Vägarna i Orsa har börjats sopas från grus.

Bild

Gång- och cykelvägar i utkanten av centrum är i stort sett klara och näst på tur är övriga vägar med start i centrum.

Senast uppdaterad: 19 april 2022