Elever städar i Orsa

Tisdagen den 25 april var elever från Kyrkbyns skola ute i Orsa med omnejd och plockade skräp för att göra Orsa renare. De har inte vägt skräpet men det blev väldigt mycket, allt från plastpåsar till gamla cyklar.

Elever plockar skräp.

Elever plockar skräp.

Eleverna samarbetade i sina galaxgrupper som är blandade grupper med elever från förskoleklass till årskurs 6. Galaxgrupperna är Kyrkbyns skolas faddersystem för att stärka det sociala samspelet och utveckla tryggheten på skolan.

Senast uppdaterad: 28 april 2022