Kommunfullmäktiges sammanträde 2 maj 2022

På måndag den 2 maj klockan 18.00 är det dags för kommunfullmäktige i Orsa att sammanträda.

Ordförande slår klubban i bordet för beslut. Foto.

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande politiska organ och bestämmer kommunens politiska inriktning.

Kommunfullmäktige kan liknas vid kommunens riksdag och fattar beslut i stora och övergripande frågor som rör Orsa och kommunens invånare. Några av deras viktigaste uppgifter är att sätta mål för kommunens verksamheter och besluta om budget, taxor och avgifter.

Sammanträdet 2 maj - agenda

På agendan är bland annat beslut kring detaljplan för det nya särskilda boendet Slipstenen och information från Inlandskommunerna kring framtiden för inlandsbanan.

Dessutom tar kommunfullmäktige emot medborgarförslag som handlar om antal barn per heltidsanställd inom barnomsorgen, gångväg efter Kaplansgatan och att lysa upp bågbron över älven.

Elever från Orsa musikskola kommer att inleda mötet med lite musikunderhållning.

Webbsändning via orsa.se

Välkommen att följa sammanträdet via vår webbsändning på orsa.se/kommunfullmäktige (här hittar du också underlaget för de ärenden som är på agendan på mötet) eller via Orsa närradio.

Senast uppdaterad: 29 april 2022