Ombyggnation av Trimsarvets förskola skjuts på framtiden

Orsa kommun planerade för en ombyggnation av Trimsarvets förskola. Men en orolig byggmarknad gör att planerna på nybyggnation nu skjuts på framtiden.

Trimsarvet visualisering av om- och tillbyggnad. Skiss.

På grund av högt tryck på ansökan av förskoleplatser planerade kommun att bygga ut Trimsarvets förskola. Kommunens fastighetsbolag Orsa Lokaler AB fick i uppdrag att projektera för en utbyggnad av förskolan Trimsarvet med två avdelningar och tillhörande utemiljö. Den planerade nyöppningen av förskolan skulle ha skett hösten 2023.

Men världsläget och höga kostnader för material gör att projektet nu läggs på is tills marknaden stabiliserats. Eftersom byggstarten försenas så kommer projektet försenas minst ett år.

Ingen tillfällig flytt av verksamheten under läsåret 2022-2023

Planen var att under hösten 2022, det vill säga när bygget skulle inledas, tillfälligt flytta förskoleverksamheten på Trimsarvet till Skeer. Den planerade tillfälliga flytten blir därför inte heller av, och verksamheten fortsätter i sina ordinarie lokaler som vanligt till hösten.

Senast uppdaterad: 11 maj 2022