Beslutat på måndagens kommunfullmäktige

Några av beslutsärendena på senaste kommunfullmäktige var gratis mensskydd till elever på kommunens grundskolor, avtal om överföringsledningar VA, Orsa-Grönklitt och aktieägartillskott till Inlandsbanan AB.

Ett rött paragraftecken är uppställt på en bärbar dator och någon skriver på tangentbordet. Fotomontage.

Några beslutsärenden i korthet:

Medborgarförslag

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget att det ska finnas tillgång till mensskydd både hos skolsköterskorna och på specifika toaletter på samtliga kommunens skolor.

Avtal om överföringsledningar VA, Orsa-Grönklitt

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna VA-avtal för Grönklitts utveckling.

Begäran om aktieägartillskott från Inlandsbanan AB

Kommunfullmäktige beslutar att utge ett ovillkorat aktieägartillskott om 1 825 340 kr.

Ansvarsfrihet och årsredovisningen 2021

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för 2021 och bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna, de gemensamma nämderna, beredningar och enskilda förtroendevalta i dessa organ.

Här kan du se hela webbsändningen från kommunfullmäktige den 30 maj där bland annat Ola Granholm informerade om Företagarna i Orsa och Dennis Fernström om Orsa IK.

Senast uppdaterad: 31 maj 2022