Fortsatta låsta dörrar på Individ och familjeomsorgen (IFO)

Publicerad: 26 oktober 2022 Uppdaterad: 31 oktober 2022

Entrén till Individ och familjeomsorgens (IFO:s) och Miljökontorets lokaler kommer att vara låst till och med 4 november. Bokade besök kommer ändå kunna genomföras, besökare kommer att släppas in av de medarbetare som de bokat tid med. (Texten är uppdaterad 31 oktober 13.15)

Closed empty locked office glass door modern interior metal key lock macro, closeup, object detail, front view, nobody. Door knob and a key hole, business office inside safety simple abstract concept

Dörrarna hålls låsta som en säkerhetshöjande åtgärd i förebyggande syfte. Anledningen är ett hot som riktats mot IFO:s lokaler i gamla brandstationen. Hotet ledde till att lokalerna hölls låsta under onsdagen den 26 oktober. Även kommunhuset på Parkgatan 1 hölls då stängt.

Polisen bedömer att det inte finns någon akut hotbild mot kommunens verksamheter just nu. Men beslutet att hålla lokalerna på Lillågatan 2 låsta har tagits för att säkerställa att medarbetarna ska ha en trygg arbetsmiljö.

Den som behöver komma i kontakt med IFO kan ringa på telefonnummer 0250-55 23 50.

Senast uppdaterad: 31 oktober 2022