Första snön har fallit och snöröjningen är igång

Publicerad: 23 november 2022 Uppdaterad: 24 november 2022

Kommunens snöröjning påbörjas när det fallit mellan 4–8 cm. Den som äger vägen ansvarar också för snöröjningen. Detta betyder att kommunen inte sköter snöhanteringen på alla gator och vägar. 

Hjullastare röjer snö på en väg. Det är november och mörkt.

Kommunens snöröjning påbörjas när det fallit mellan 4–8 cm. Vid pågående snöfall påbörjas snöröjningsturen när snömängden uppgått till 8 cm. Om snöfallet slutat och snömängden uppgår till 4 cm startar snöröjningen.

Den som äger vägen ansvarar också för snöröjningen. Detta betyder att kommunen inte sköter snöhanteringen på alla gator och vägar. Vissa vägar hanteras av Trafikverket och vissa enskilda vägar av markägare eller vägföreningar. I kommunkartan kan du hitta information om vem som är väghållare och därmed ansvarar för snöröjningen.

För att klara vinterns snöröjning på ett bra sätt har vi infört parkeringsförbud vissa perioder och tider på några gator i centrum. Detta kommer underlätta för snöröjningsfordonen och vi får ett mer tillgängligt centrum.

För att vinterväghållningen ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att vi alla hjälps åt, och det finns några saker som du som fastighetsägare framförallt behöver tänka på.

  • Lägg inte ut snön från din egen uppfart på vägen när du skottar, det ställer till problem när snöröjningsfordonen kommer. Lägg den i stället på din egen tomt
  • Snöröjningsfordonen måste ha fritt utrymme på vägområdet och du har ett ansvar att hålla dina träd och buskar i trim så att det inte hänger ut kvistar i vägområdet. Har du inte sett över det under hösten är det hög tid att det görs nu.
  • När vägarna plogas försöker vi hålla uppfarter rena från snö men det kan bildas plogvallar, och här behöver vi din hjälp att ta bort denna snö vid din tomt.

Mer finns att läsa på Snö, halka och sandning – Orsa kommun Länk till annan webbplats.

Kontakta oss gärna om du vill ha råd kring din snöhantering.

Senast uppdaterad: 24 november 2022