Hållbart arbetsliv - att lyckas tillsammans

Publicerad: 5 december 2022

Äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun har under hösten gjort en stor satsning för personalen med syfte att stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Lena Nyberg, beteendevetare på Siljagruppen, föreläser om att "Lyckas tillsammans" för omsorgens personal

Lena Nyberg, beteendevetare och en av fyra föreläsare från Siljagruppen Arbetshälsan.

Orsa kommun har ansökt och blivit beviljade statsbidrag från Socialstyrelsen för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg. Syftet med bidraget, som kallas återhämtningsbonusen, är att förbättra arbetssituationen för de anställda inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen.

Orsa kommun och kommunens företagshälsovård Siljagruppen har tillsammans genomfört satsningen med inriktning på att öka arbetsglädjen, inspirera till god hälsa och tillsammans skapa förutsättningar att ha en bra arbetsmiljö.

Cirka 200 medarbetare, indelade i olika grupper, har under hösten deltagit vid fyra olika tillfällen. Grupperna har bestått av kollegor och chefer från andra arbetsplatser.

Målet med satsningen:

  • Få till en samsyn i vad som är angeläget att utveckla i den psykosociala arbetsmiljön och var och ens ansvar i detta.
  • Få en ökad förståelse för källor till arbetsglädje samt förståelse för olikheter i gruppen.
  • Rusta med individfokus och trygghet.
  • Få verktyg för hållbarhet.
  • Inspirera och implementera detta i vardagen.

– Det här har varit jättebra, man har fått verktyg att hantera stress bättre. Vi har perioder med hög arbetsbelastning och lite återhämtning så det är bra att veta hur man kan hantera det, säger en deltagare.

– Vi har varit blandade grupper och det är nyttigt att höra hur andra har det på sina arbetsplatser. Jag hoppas det blir en fortsättning, att vi får fortsätta stärkas och känna trygghet i våra grupper. Det är viktigt med samspel, bra struktur och ledarskap, det är någonting man måste jobba med hela tiden, säger en annan deltagare.

Senast uppdaterad: 5 december 2022