Nya rutiner för barnomsorgsfakturor

Publicerad: 14 december 2022

Vi ändrar månad för vår fakturering och bjuder på barnomsorgsavgiften för december.

Barn målar på förskolan.

I dag fakturerar Orsa kommun barnomsorgsavgiften i efterskott. Det betyder att avgiften för december faktureras i januari 2023. Från årsskiftet kommer faktureringen att ske samma månad. Det skulle innebära att du får två fakturor som ska betalas i januari, alltså avgiften för december och avgiften för januari.

Kommunen har beslutat att ingen avgift ska tas ut för december månad. December blir gratis, vilket innebär att du i december betalar avgiften för november och i januari betalar du avgiften för januari.

Detta gäller för dig som vårdnadshavare till barn på våra kommunala förskolor och fritids.

Senast uppdaterad: 14 december 2022