Anställningsgaranti inom omsorgen i Orsa kommun för nyutbildade undersköterskor

Publicerad: 15 mars 2023 Uppdaterad: 15 november 2023

Alla som utbildar sig till undersköterska på vård- och omsorgsprogrammet på Mora gymnasium eller Mora vuxenutbildning garanteras en provanställning under sex månader i Orsa kommun.

En vårdpersonal som håller en gammal man i handen.

Efter provanställningen övergår anställningen till en tillsvidareanställning. Tjänsten placeras till en början centralt inom omsorgen tills det uppstått en vakant tjänst. Det har utskottet för omsorg beslutat.

– För att öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare och knyta utbildade medarbetare till oss inför vi anställningsgaranti inom omsorgen för undersköterskor, berättar Håkan Yngström, ordförande i utskottet för omsorg.

Orsa kommun står inför stora utmaningar med stora pensionsavgångar och svårigheter att rekrytera personal. När nyutbildade undersköterskor söker arbete i kommunen hänvisas de oftast till ett kortare sommarjobb eller timvikariat, och risken är då att de söker och får ett annat arbete. Samtidigt nyttjar omsorgen många outbildade timavlönade genom bemanningen. I takt med att arbetskraftsläget blir allt sämre blir det också allt svårare att hitta timvikarier.

– Att påverka och uppmuntra ungdomar att välja vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet är en aktivitet helt i linje med vår kompetensförsörjningsstrategi, säger Håkan Yngström.

Senast uppdaterad: 15 november 2023