Orsas betyg i kommunens servicemätning ökar

Publicerad: 16 maj 2023 Uppdaterad: 17 maj 2023

Varje år mäter och rankar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kommunens service till företag. Ett index högre än 70 räknas som högt och Orsa får i år 77,4 indexpoäng.

SKR rankar kommunens service till företag inom sex myndighetsområden;

 • brandskydd
 • bygglov
 • markupplåtelse
 • miljötillsyn
 • livsmedelstillsyn
 • serveringstillstånd

NKI (Nöjd Kund Index) utgår från de sex kvalitetsfaktorerna inom respektive myndighetsområde:

 • information
 • tillgänglighet
 • bemötande
 • kompetens
 • rättssäkerhet
 • effektivitet

Ett NKI högre än 70 räknas som högt och Orsa får i år 77,4 indexpoäng. Servicemätningen är en viktig mätning för att se att kommunen jobbar på rätt sätt för att underlätta för företagen i kommunen.

– Tack vare att företagen tar sig tid att besvara enkäten får vi underlag för vad det är som vi behöver arbeta vidare med, säger Lena Bergman, miljö- och byggnadschef.

Högt betyg i bemötande

I den senaste mätningen får Orsa kommun 77,4 i NKI av företagen. I mätningen förra året fick Orsa 76,8 i index. Det räknas som högt och visar på en positiv trend, men kommunen har högre ambitioner. Bemötande är ett område där kommunen har högt betyg medan information till exempel är ett område som behöver förbättras.

– Jag tror att vårt förbättrade index är ett resultat av vårt arbete med bemötande och dialog kopplat till Näringslivsstrategin, det ska vara lätt att göra rätt. Nu ska vi titta på utslaget av årets NKI och jobba vidare för ett ännu bättre resultat. Vi har ett pågående gemensamt arbete i den nya näringslivsstrategin och handlingsplanen som är kopplad till strategin, säger Birgitta Bogren, verksamhetschef Samhälle.

Senast uppdaterad: 17 maj 2023