Program för kultur skapar riktning och struktur i kulturarbetet och dess utveckling framåt

Publicerad: 7 juli 2023

Kommunstyrelsen beslutade den 6 juli att godkänna utkastet till ett program för kultur. Programmet för kultur har tagits fram genom invånardialog och omvärldsbevakning och är ett styrdokument och hjälpmedel för kulturenhetens medarbetare.

Orsa är en stark kulturkommun med stolta traditioner, ett brett kulturutbud och en mängd kreativa utövare. Konst och kultur är breda och djupa begrepp och områden som kan innefatta mycket.

Syftet med programmet för kultur är att ange riktning och struktur för hur kommunens kulturverksamhet ska arbeta med konst och kultur under åren 2023–2026. Programmet tydliggör ambitioner och utvecklingsområden som är viktiga för kulturens utveckling i kommunen.

Kommunfullmäktige fattar ett slutgiltigt beslut om programmet i oktober 2023.

Senast uppdaterad: 7 juli 2023