Kommunstyrelsen säger ja till renovering av Storåbron

Publicerad: 12 juli 2023

Kommunstyrelsen beslutade torsdagen den 6 juli att godkänna arbetet med renovering av Storåbron.

Storåbron över Ore älv byggdes år 1925–26 och är i dag en av få kvarvarande broar av denna typ i landet. Bron används i dag som gång- och cykelbro då vägtrafiken sedan mitten av 1980-talet trafikerar den nya bron som byggts uppströms Storåbron.

Bågbron är i stort behov av renovering. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna arbetet med renoveringen och att kostnaden tas inom Verksamhetsområde samhälles totala investeringsbudget.

Arbetet beräknas påbörjas under 2024 och vara klart under 2025. Renoveringen måste ske i två etapper. Första året sker rivning och uppbyggnad av bottenplattan, sen behöver den ligga och torka innan man år två lägger ytskikt och beläggning. Bågarna kommer att renoveras under år 1 och slammas under år 2. Räcken kommer man att försöka göra redan år 1 för att få möjlighet att ha bron öppen under vinterhalvåret när torktiden görs. Då är det tänkt att gående och cyklande ska kunna använda bron periodvis.

Senast uppdaterad: 12 juli 2023